องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง       ยินดีต้อนรับ ตะกร้า
0
0.00 THB

สภาพทั่วไป

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สภาพทั่วไป

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทำนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60.50 ตารางกิโลเมตร แยกจำนวนพื้นที่เป็น 2 ตำบล
ตำบลทุ่งท่าช้าง จำนวน 5 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งท่าช้าง
หมู่ที่ 4 บ้านตะกรุดหว้า
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งท่าช้าง
ตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านอ่างทอง
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยใหญ่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ ทต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โพสต์เมื่อ :
2563-04-27 20:29:21
 301
ผู้เข้าชม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานประชุมสภา

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์