องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง       ยินดีต้อนรับ ตะกร้า
0
0.00 THB

ประวัติ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประวัติตั้งอยู่ทางทิศใต้ของต.สระโบสถ์ สมัยก่อนมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านชายทุ่ง จ.พิจิตร เมื่อมาถึง เห็นว่าพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา จึงได้ปลูกบ้านพักอยู่กันเป็นกลุ่ม จากนั้นชาวบ้านถางป่า เพื่อทำนาตามความพอใจของตนเอง ชาวสระโบสถ์บางคน ซึ่งมีที่นาอยู่ก่อนแล้วก็มาปลูกบ้านรวมกันอีก และบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นป่าทึบมีลำคลองเรียกว่า "ห้วยตราด" รอบๆหมู่บ้านมีสัตว์ป่ามากมายทั้งฝูงช้างได้มากินน้ำในลำคลองแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ท่าช้าง" และได้ตั้งหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านทุ่งท่าช้าง"
โพสต์เมื่อ :
2563-04-27 20:18:16
 225
ผู้เข้าชม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานประชุมสภา

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์